Kodeks Postępowania

Wszyscy uczestnicy, prelegenci, sponsorzy oraz wolontariusze naszej konferencji zobowiązani są do zaakceptowania poniższego kodeksu postępowania. Organizatorzy będą egzekwować te przepisy podczas wydarzenia. Oczekujemy współpracy od wszystkich uczestników w celu zapewnienia środowiska bezpiecznego dla każdego.

Potrzebujesz pomocy?

Możesz skontaktować się z nami, kiedy tylko zechcesz.

Szybka wersja

Nasza konferencja zapewnia wolne od dyskryminacji doświadczenia konferencyjne każdemu, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu i wielkości ciała, rasy czy religii. Nie tolerujemy molestowania uczestników konferencji w żadnej formie. Język dyskryminacji oraz obraza innych uczestników pozostają niestosowne we wszystkich miejscach spotkań podczas konferencji, włączając w to przemówienia, warsztaty, imprezy, Twittera i inne internetowe media. Uczestnicy konferencji nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać ukarani lub wydaleni bez zwrotu kosztów na skutek decyzji organizatorów.

Rozwinięcie

Nękanie obejmuje obraźliwe komentarze nawiązujące do płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu i wielkości ciała, rasy, religii, obsceniczne obrazy w miejscach publicznych, celowe zastraszanie, prześladowanie, śledzenie, nękające zdjęcia lub nagrania, ciągłe zakłócanie przemówień lub innych wydarzeń, niestosowny kontakt fizyczny oraz molestowanie seksualne.

Uczestnicy proszeni o zaprzestanie nieodpowiedniego zachowania są zobowiązani do natychmiastowego podporządkowania się powyższym zasadom.

Niniejsze zasady dotyczą również sponsorów. W szczególności nie powinni oni wykorzystywać zdjęć, działań oraz innych materiałów o podłożu erotycznym. Obsługa (włącznie z wolontariuszami), nie powinna używać wyzywających ubrań/strojów/kostiumów lub sprzyjać napastowaniu seksualnemu w żaden sposób.

Jeżeli uczestnik będzie brał aktywny udział w dyskryminacji innych, organizatorzy mogą podjąć wobec niego działania, które uznają za adekwatne, włączając w to ostrzeżenie lub wydalenie tej osoby z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli stałeś/stałaś się obiektem dyskryminacji lub zauważysz, że stał się nim ktoś inny, albo masz jakiekolwiek inne obawy związane z dyskryminacją, skontaktuj się bezzwłocznie z obsługą konferencji.

Obsługa chętnie pomoże uczestnikom skontaktować się z hotelem, ochroną lub lokalnymi służbami porządkowymi, zapewnić ochronę lub w inny sposób towarzyszyć osobom dyskryminowanym, tak aby czuły się bezpieczne podczas trwania konferencji. Cenimy Twoje uczestnictwo.

Oczekujemy od uczestników przestrzegania tych zasad podczas prelekcji, warsztatów oraz innych wydarzeń związanych z konferencją.